Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 04/07/2022 15:29

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP 07.22

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

  1.  

Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế Đen ta

Thửa số 42 lô 3B Khu đô thi mới Ngã năm – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Bia nguyên chất Oettinger Weissbier

01/DENTA/2022

03/6/2022

  1.  

Bia nguyên chất Oettinger Export

02/DENTA/2022

03/6/2022

  1.  

Bia nguyên chất Oettinger Super Forte

03/DENTA/2022

03/6/2022

  1.  

Bia chay không cồn Oettinger

04/DENTA/2022

03/6/2022

  1.  

Bia đen Oettinger

05/DENTA/2022

03/6/2022