Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 01/08/2022 14:50

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP 01.08.22

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

  1.  

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Hải Phong

24 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Rượu vang 19 Diamond Limited Edition Primitivo – IGT 19% alc – 0.75L – 1200 grams green troncoconica – natural cork – aluminum labels

01/HAIPHONG/2022

20/07/2022

  1.  

Rượu vang Dollar – Negroamaro – IGT Salento – 15% alc – 1200 gr bottle – Natural cork aluminum labels

02/HAIPHONG/2022

20/07/2022

  1.  

Rượu vang Dollar – Primitivo IGT salento – 15% alc – 1200 gr bottle – Natural cork aluminum labels

03/HAIPHONG/2022

20/07/2022

  1.  

Rượu vang Moon – Negroamaro – IGT Salento – 14% alc – 1200 gr bottle – tecnical cork – paper label

04/HAIPHONG/2022

20/07/2022

  1.  

Rượu vang Sun – Primitivo – Salento IGT – 14% alc – 1200 gr bottle – tecnical cork – paper label

05/HAIPHONG/2022

20/07/2022

  1.  

Rượu vang Enobilia Moscato Spumante Rose 7,5%

06/HAIPHONG/2022

20/07/2022

  1.  

Rượu vang Enobilia Moscato Spumante 7,5%

07/HAIPHONG/2022

20/07/2022