Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 05/01/2022 09:05

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP 01.05.2022

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LORENZ FOOD VIỆT NAM

Số nhà 3, ngách 2, ngõ 174 đường Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

BÁNH QUY HẠT ĐIỀU (BÁNH COOKIE CASHEW NUTS)

02/LORENZFOOD/2021

23/12/2021