Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 11/06/2021 09:14

THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG BỐ HỢP QUY CHO SẢN PHẨM DỆT MAY 10062021

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Sản phẩm dệt may

Số bản công bố

1

Công ty TNHH XNK và phát triển Phú Thịnh Hưng

Xóm Đình (tại nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh), xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112000013153225/0100107772-002

ngày 22/12/2020

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc;

Vải dệt thoi, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112000013349328/0100107772-002

ngày 29/12/2020

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100008533194/0100107772-002

ngày 06/01/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc;

Vải dệt thoi

 

0201977726/112100010074641/0100107772-002

ngày 09/3/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100009936475/0100107772-002

ngày 09/3/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100010128669/0100107772-002 ngày

16/3/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc;

Vải dệt thoi

0201977726/112100010266643/0100107772-002 ngày

16/3/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100010432884/0100107772-002 ngày

23/3/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc; Vải dệt thoi

0201977726/112100010530148/0100107772-002 ngày

30/3/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100010744360/0100107772-002 ngày

05/4/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100011095726/0100107772-002 ngày

13/4/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100010991691/0100107772-002 ngày

13/4/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100011555734/0100107772-002 ngày

07/5/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100011829236/0100107772-002 ngày

11/5/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc; Vải dệt thoi

0201977726/112100011932250/0100107772-002 ngày

14/5/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100012042854/0100107772-002 ngày

18/5/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100012286631/0100107772-002 ngày

22/5/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100012140135/0100107772-002 ngày

22/5/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100012502401/0100107772-002 ngày

01/6/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100012350526/0100107772-002 ngày

01/6/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100012572763/0100107772-002 ngày

04/6/2021

 

2

Công ty CP Hùng Thắng Thành

181/38/193 Văn Cao, phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Khẩu trang kháng khuẩn (3 lớp, 4 lớp)

0201641003/6214/0108143074 ngày 05/6/2021

Các tin cũ hơn