Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 09/04/2022 15:20

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP 04.22

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP

 

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

  1.  

CÔNG TY TNHH 2YU

Số nhà 17 tổ 3, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Caramel (Siro đồ uống vị hoa quả)

01/2YU/2022

29/03/2022

  1.  

CÔNG TY TNHH 2YU

Số nhà 17 tổ 3, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Bột kem béo thực vật (Bột pha trà sữa)

02/2YU/2022

29/03/2022

  1.  

CÔNG TY TNHH 2YU

Số nhà 17 tổ 3, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hồng trà

03/2YU/2022

04/04/2022

 

Các tin cũ hơn