Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 24/11/2021 08:00

V/v mở lại hoạt động chợ kiểu mẫu biên giới Việt Nam - Campuchia (Chợ Đa tỉnh Tboung Khmum)

Kính gửi:

              - Sở, ban, ngành thành phố;

              - Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

              - Các Hiệp hội doanh nghiệp thành phô Hải Phòng;

              - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khâu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Công Thương Hải Phòng nhận được Công văn số 2891/SCT-QLTM ngày 16/11/2021 của Sở Công Thương Tây Ninh về việc mở lại hoạt động chợ kiểu mẫu biên giới Việt Nam - Campuchia (chợ Đa tỉnh Tboung Khmum).

Dự án “Xây dựng chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia” tại xã Đa, huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum, vương quốc Campuchia đối diện cửa khẩu chính Chàng Riệc tại ấp Đông Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh là dự án BOT cùa Chính phủ Việt Nam dành tặng cho Vương quốc Campuchia. Dự án đã hoàn thành và bàn giao cho phía bạn vào cuối năm 2019.

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia đã có dấu hiệu giảm và được kiểm soát, Ban hành chính tỉnh Tboung Khmum,Campuchia đã có Công văn thông báo về việc mở cửa trở lại hoạt động chính thức chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia-Việt Nam (Đa) và cho phép các doanh nghiệp, thương nhân liên kết, đầu tư liên kết kinh doanh bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm 2021.

Sở Công Thương thông báo thông tin trên và đề nghị các Quý cơ quan/ đơn vị thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp trong phạm vị phụ trách để nắm tình hình, đồng thời chủ động thông tin cho Sở Công Thương khi phát sinh vướng mắc để cùng phối hợp, kịp thời xử lý.

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế,

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Chuyên viên: Đoàn Ánh Vân

Di động: 0934644468, Điện thoại: 02253846719

Email: sct.qldthtqt@gmail.com./.

Các tin cũ hơn