Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 01/04/2021 09:35

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại  trên địa bàn thành phố quý I năm 2021

I. Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại quý I/2021:

Trong quý I/2021, mặc dù gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, toàn Ngành Công Thương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhằm ứng phó với các tình huống. Một số ngành tiếp tục có tăng trưởng cao, tạo tăng trưởng về chỉ số sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu. Một số doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, điện tử gặp khó khăn do thiếu lao động, thiếu hụt container để đóng hàng xuất khẩu. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp:

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2021 ước tăng 21,11% so với tháng trước và tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung quý I năm 2021, IIP ước tăng 18,29% so với quý I/2020. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2021 ước tăng 21,11% so với tháng trước và tăng 13,23% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2021, IIP ước tăng 18,29% so với quý I/2020. Đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trong quý I/2021 là các ngành: sản xuất thiết bị tự động tăng 71,51%; sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động tăng 70,87%; đóng tàu tăng 67,64%; sản xuất phân bón tăng 50,28%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 49,72%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 44,95%...; Một số ngành sản xuất giảm: sản xuất mô tơ, xe máy giảm 51,76%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện giảm 25,04%; may trang phục giảm 12,42%...

Về hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 3/2021 ước đạt 11.848,6 tỷ đồng, giảm 0,12% so với tháng trước và tăng 0,16% so cùng kỳ năm 2020. Tính chung quý I/2021, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 37.128 tỷ đồng, tăng 11,39% so với cùng kỳ. Trong quý I/2021, trên địa bàn thành phố ghi nhận một số ca mắc Covid-19 mới, Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác cung cấp lương thực và thực phẩm thiết yếu miễn phí cho nhân dân trong các khu vực phong tỏa. Nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm thiết yếu đáp ứng được nhu cầu thị trường, giá cả tương đối ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2021 ước đạt 1.960,8 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ; Tính chung quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5.718,5 triệu USD, tăng 25,15% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2021 ước đạt 1.891,9 triệu USD, tăng 13,76% so với cùng kỳ; Tính chung quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5.577,7 triệu USD, tăng 21,28% so với cùng kỳ năm 2020. Quý I/2021, các nước từng bước dỡ bỏ quy định cách ly, giãn cách xã hội và đưa hoạt động giao thương trở lại trạng thái bình thường mới, do đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu có sự phục hồi rõ nét và bắt đầu nhận được các đơn hàng lớn của đối tác nước ngoài. Nhóm điện tử và linh kiện điện tử tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố; nhóm máy móc thiết bị và phụ tùng chiếm hơn 8%; nhóm dệt may và giày dép lần lượt chiếm khoảng 3% và 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố.

II. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021:

Dự báo trong những tháng tiếp theo, dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, dịch bệnh đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước ổn định. Trên địa bàn thành phố, một số dự án sản xuất công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động từ quý II/2021 sẽ đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu.

Trong quý II/2021, Sở Công Thương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nắm bắt tình hình doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo dõi sát diễn biến thị trường cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; Hướng dẫn, kiểm tra các quận, huyện chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, các chợ phải thực hiện dịch chuyển, xây mới. Sơ kết đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Xây dựng và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: Chương trình phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Chương trình xúc tiến thương mại thành phố giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định ban hành Nội quy mẫu về chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các Đề cương Đề án: Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; Đề án Ứng dụng và phát triển E-logistics thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục hoàn thiện đề cương đề án Nghiên cứu thành lập Khu Thương mại tự do trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

3. Tiếp tục tham mưu cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố sơ kết, bổ khuyết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp. Tham mưu cho Hội đồng thẩm định Báo cáo đầu tư thành lập các CCN: Làng nghề Cơ khí và Đúc Thủy Nguyên; Tân Trào; Giang Biên; Tiên Cường I, II, III, Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; Cẩm Văn - Cửa Hoạt huyện An Lão; giải quyết vướng mắc liên quan đến CCN Đò Nống huyện An Dương.

Xây dựng Phương án phát triển CCN thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án Phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ. Tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc di chuyển các cơ sở sản xuất, kho bãi nhỏ lẻ trong đô thị về các khu, CCN tập trung của thành phố.

4. Phối hợp với Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng và các đơn vị hoạt động điện lực khác đảm bảo cung ứng điện ổn định cho các chuỗi sự kiện trong tháng 5/2021 và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tiếp tục hướng dẫn các chủ đầu tư thủ tục điều chỉnh, bổ sung các công trình điện vào Quy hoạch phát triển điện thành phố Hải Phòng. Rà soát, đánh giá tiêu chí về điện tại các huyện gắn với xây dựng nông thôn mới.

5. Triển khai thực hiện Kế hoạch Hội nhập quốc tế thành phố năm 2021. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ theo Quyết định 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai các đề án khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia năm 2021, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; xúc tiến thương mại và thương mại điện tử.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công thương: Xây dựng lộ trình triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ. Triển khai nhiệm vụ đề ra trong các Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2021. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở năm 2021./.