Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 17/06/2021 09:14

Thông báo về việc tham gia Chương trình truyền thông “Thương hiệu xanh trong CMCN 4.0”.

Chương trình truyền thông “Thương hiệu xanh trong CMCN 4.0” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, thúc đẩy hơn nữa trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với vấn đề bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ xanh. Chương trình do Tạp chí Việt Nam hội nhập - Viện Chính sách Pháp luật và Quản lý cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần tăng khả năng cạnh tranh, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chương trình được tổ chức nhằm nhân rộng các điển hình doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xanh, thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển bền vững.

Đối tượng đề cử tham gia Chương trình:

  • Các doanh nghiệp tiêu biểu có đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có nhiều thành tích trong hoạt động kinh doanh, đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường.
  • Các doanh nhân là người đứng đầu doanh nghiệp, chủ tập thể sản xuất kinh doanh có nhiều sáng kiến về việc đổi mới quản lý, ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất kinh doanh.
  • Nhóm ngành hàng và tiêu chí đề cử (theo văn bản gửi kèm).

Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 7/2021

Địa điểm dự kiến: Trung tâm hội nghị quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Để tham gia Chương trình, doanh nghiệp gửi đăng ký danh sách về Thường trực Ban tổ chức trước ngày 16/6/2021, địa chỉ: Số P12A03, CT2A KĐT Nam Cường, 234 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cán bộ phụ trách: đồng chí Đỗ Bá Hiếu, ĐT: 0933.333.165; email: dohieuhtv@gmail.com, btcthuonghieuxanhquocgia@gmail.com

Thông tin chi tiết đăng tải trên http://vietnamhoinhap.vn

Sở Công Thương thông báo để các doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia Chương trình.

Các tin cũ hơn