Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 17/03/2021 10:35

Thông báo về việc đào tạo trực tuyến chuyên sâu về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

Trong khuôn khổ thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật EDM (Expert Deployment Mechanism) của Bộ Các vấn đề toàn cầu của Ca-na-đa, với mục tiêu hỗ trợ đàm phán và thực thi các Hiệp định thương mại tự do giữa Ca-na-đa và các nước đang phát triển, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (MOIT) Việt Nam phối hợp với Dự án EDM của Ca-na-đa tổ chức chuỗi Khóa đào tạo chuyên sâu về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP cho cán bộ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của khóa đào tạo là phổ biến kiến thức và hỗ trợ giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thực thi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP tại Việt Nam. Thông tin cụ thể về Khóa đào tạo như sau:

- Giảng viên: các chuyên gia về xuất xứ hàng hóa của Ca-na-đa (có phiên dịch tiếng Việt).

- Tài liệu: do chuyên gia Ca-na-đa biên soạn tài liệu và giảng dạy (học viên sẽ được gửi tài liệu sau khi Ban tổ chức nhận được đăng ký).

- Hình thức: Trực tuyến qua ZOOM (học viên sẽ được gửi link sau khi Ban tổ chức nhận được đăng ký).

- Thời gian: 

+ Khối cơ quan Nhà nước: Thứ ba, ngày 23/3/2021; Link đăng ký: https://bit.ly/2OosYNi

+ Khối Doanh nghiệp: từ Thứ tư ngày 24/3/2021 đến Thứ sáu ngày 26/3/2021 (ngày 24/3/2021 tập trung ngành da giày, ngày 25/3/2021 tập trung ngành dệt may, ngày 26/3/2021 tập trung ngành nông sản, thủy sản); Link đăng ký: https://bit.ly/3vfkQzf 

- Thời lượng lớp học: 3 tiếng (buổi sáng), từ 8h00 - 11h00.

Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan/đơn vị phối hợp phổ biến, thông tin rộng rãi đến các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp để biết và đăng ký tham dự.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương: Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Vân - SĐT: 0989.970.189; Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng: SĐT: (0225) 3951 056.