image banner
Thông báo về việc cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử

Kính gửi: Thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu D

     Căn cứ Văn bản số 800/XNK-XXHH ngày 25/11/2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về việc cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử, Sở Công Thương thông tin đến thương nhân như sau:

     Nhằm tạo thuận lợi hoạt động xuất khẩu của thương nhân và cải các thủ tục hành chính trong hoạt động cấp C/O ưu đãi, Bộ Công Thương sẽ triển khai việc cấp C/O mẫu D hoàn toàn theo phương pháp điện tử, cụ thể:

   Từ ngày 01/12/2021, sau khi C/O mẫu D điện tử được ký duyệt trên Hệ thống eCoSys, thương nhân có thể tải về C/O mẫu D đã ký dưới dạng PDF kèm con dấu và chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức cấp C/O và mã phản hồi nhanh (QR) để xác thực. Thương nhân in C/O mẫu D điện tử này, ký tên và gửi cho người nhập khẩu. Thương nhân không cần đề nghị cấp C/O mẫu D bản giấy tại các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi.

Sở Công Thương thông báo để thương nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị thương nhân phản ánh kịp thời để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương.

    Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn; Chuyên viên: Nguyên Bá Thịnh - DĐ: 0966.542.056.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement