Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 03/12/2021 14:10

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP (03.12.21)

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP

 

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

 

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Giấm táo hữu cơ Bragg

03/VAF/2021

26/5/2021

 

Men dinh dưỡng Bragg

04/VAF/2021

26/5/2021

 

Bột men làm sữa chua Kefir

09/VAF/2021

15/06/2021

 1.  

Bột men làm sữa chua Probiotic

10/VAF/2021

15/06/2021

 1.  

Bột mì đa dụng hữu cơ

11/VAF/2018

10/12/2018

 1.  

Bột mì nguyên cám hữu cơ

12/VAF/2018

10/12/2018

 1.  

Dầu Extra Virgin Olive Hữu Cơ Bragg

15/VAF/2019

05/01/2019

 1.  

Nước tương dừa hữu cơ Bragg

16/VAF/2019

05/01/2019

 1.  

Bột mì Artisan Bread Bob's Red Mill

17/VAF/2019

09/01/2019

 1.  

Bột mì Spelt Bob's Red Mill

18/VAF/2019

09/01/2019

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Bột làm bánh mì hữu cơ

21/VAF/2019

11/06/2019

 1.  

Tảo bẹ Konbu

22/VAF/2020

06/01/2021

 1.  

Rong biển Wakame

23/VAF/2020

19/12/2020

 1.  

Đậu gà hữu cơ Parliament

27/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Đậu lăng đỏ hữu cơ Parliament

28/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Hỗn hợp đậu hữu cơ Parliament

29/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Đậu đỏ (đậu thận) hữu cơ Parliament

30/VAF/2019

14/06/2021

 1.  

Hạt Methi hữu cơ

32/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột mì nguyên cám hữu cơ

33/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột mì đa dụng hữu cơ

34/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột ngũ cốc hữu cơ

35/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Bột hạt kê hữu cơ

36/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột bắp hữu cơ

37/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Dầu hướng dương hữu cơ

40/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Muối hồng Himalaya

42/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột đậu gà hữu cơ

43/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Rong biển lợi khuẩn hữu cơ cho bé

44/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Rong biển ăn liền hữu cơ

45/VAF/2022

14/06/2021

 1.  

Lá rong biển cuộn

46/VAF/2019

28/08/2019

 1.  

Giấm táo mật ong hữu cơ

47/VAF/2019

15/08/2019

 1.  

Hạt vừng (mè) đen hữu cơ

51/VAF/2019

15/08/2019

 1.  

Gelatin Ewald Hữu Cơ

54/VAF/2021

06/06/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Bơ Ghee Hữu Cơ

55/VAF/2020

10/01/2020

 1.  

Bột gạo nếp hữu cơ (xay ướt)

56/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột gạo tẻ Jasmine hữu cơ (xay ướt)

57/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột gạo lứt đen hữu cơ

58/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột mì mềm nguyên cám hữu cơ

59/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột mì mềm không tẩy BRM

60/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột mì nguyên cám BRM

61/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột đa dụng không tẩy BRM

62/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột mì Semolina BRM

63/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột Pancake đa hạt hữu cơ BRM

64/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột hạnh nhân lột vỏ BRM

65/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Hạt lanh vàng hữu cơ BRM

66/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Muối nở (baking soda) BRM

67/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Men nở (yeast) BRM

68/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Đậu lăng xanh hữu cơ

69/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ

73/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

BIM BIM BẮP (NGÔ) HỮU CƠ

74/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

ĐẬU GÀ HỮU CƠ

75/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ

76/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT MÌ ĐA DỤNG HỮU CƠ

77/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT MÌ SPELT HỮU CƠ

78/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT LÚA MẠCH ĐEN HỮU CƠ BRM

79/VAF/2020

09/09/2020

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

BỘT LÚA MẠCH HỮU CƠ ECOROD

80/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

HẠT LÚA MẠCH NGỌC TRAI HỮU CƠ

81/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

YẾN MẠCH CÁN VỪA HỮU CƠ

82/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

YẾN MẠCH ĂN LIỀN HỮU CƠ

83/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT MÌ SEMOLINA NGUYÊN CÁM HỮU CƠ

84/VAF/2020

09/09/2020

 1.  

SỮA TƯƠI NGUYÊN KEM HỮU CƠ

85/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

SỮA TƯƠI ÍT BÉO HỮU CƠ

86/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

ĐẬU Xanh tách vỏ hữu cơ

87/VAF/2020

09/09/2020

 1.  

HẠT DIÊM MẠCH TRẮNG HỮU CƠ

88/VAF/2020

01/11/2020

 1.  

BỘT NỞ BOB'S RED MILL

89/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

24 GIA VỊ HỖN HỢP HỮU CƠ

90/VAF/2020

05/10/2020

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

TINH BỘT KHOAI TÂY BRM

91/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

BỘT KIỀU MẠCH HỮU CƠ BRM

92/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

YẾN MẠCH CÁN VỪA HỮU CƠ BRM

93/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

YẾN MẠCH CÁN VỪA HỮU CƠ KHÔNG CHỨA GLUTEN BRM

94/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ SPELT HỮU CƠ BRM

95/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

BỘT BẮP HỮU CƠ BRM

96/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

HẠT BẮP (NGÔ) BRM

97/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

HẠT BÍ HỮU CƠ BRM

98/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

HẠT DIÊM MẠCH TRẮNG HỮU CƠ PRIMEAL

99/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

HẠT BẮP (NGÔ) HỮU CƠ PRIMEAL

100/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

YẾN MẠCH ĂN LIỀN HỮU CƠ PRIMEAL

101/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

YẾN MẠCH CÁN DẸT HỮU CƠ

102/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

HỖN HỢP 5 LOẠI NGŨ CỐC CÁN HỮU CƠ PRIMEAL

103/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

Hạt kê hữu cơ Primeal

104/VAF/2021

14/6/2021

 1.  

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ PRIMEAL

105/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ PRIMEAL

106/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU TRẮNG HỮU CƠ PRIMEAL

107/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU HÀ LAN HỮU CƠ PRIMEAL

108/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU GÀ HỮU CƠ PRIMEAL

109/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU NÀNH HỮU CƠ PRIMEAL

110/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

HẠT VỪNG (MÈ) HỮU CƠ PRIMEAL

111/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

HẠT HƯỚNG DƯƠNG HỮU CƠ PRIMEAL

112/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

HẠT CHIA HỮU CƠ PRIMEAL

113/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI MÌ LỨT HỮU CƠ PRIMEAL

114/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI MÌ BÁN LỨT HỮU CƠ PRIMEAL

115/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI MÌ TRẮNG HỮU CƠ PRIMEAL

116/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI MÌ QUINOA CÀ RỐT HỮU CƠ PRIMEAL

117/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

MÌ TRỨNG HỮU CƠ PRIMEAL

118/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI XOẮN ĐẬU XANH HỮU CƠ MVSG

119/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI XOẮN ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ MVSG

120/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BẮP (NGÔ) GIÒN DẠNG MẢNH HỮU CƠ KHÔNG CHỨA GLUTEN MVSG

121/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

NGÔ NGỌT HỮU CƠ PRIMEAL

122/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BÁNH GẠO VỊ BẮP (NGÔ) HỮU CƠ LPDF

123/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BÁNH GẠO VỊ DỪA HỮU CƠ LPDF

124/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BÁNH QUY Lưỡi mèo SPELT HỮU CƠ BISSON

125/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NGŨ CỐC giòn MUESLI 5 LOẠI HỮU CƠ PRIMEAL

126/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

MUỐI NỞ PRIMEAL

127/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

SỐT CÀ CHUA ARRABIATA HỮU CƠ PRIMEAL

128/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

ketchup hữu cơ Primeal

129VAF/2021

01/01/2021

 1.  

SỐT MAYONNAISE HỮU CƠ PRIMEAL

130/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

SIRO CÂY PHONG HỮU CƠ PRIMEAL

131/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

SIRO CÂY THÙA HỮU CƠ PRIMEAL

132/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BỘT MÌ ĐA DỤNG HỮU CƠ

133/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ

134/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT LÀM BÁNH MÌ MANITOBA HỮU CƠ

135/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CỔ EINKORN HỮU CƠ

136/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CỔ CAPPELLI HỮU CƠ

137/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CỔ SPELT HỮU CƠ

138/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ SEMOLA HỮU CƠ

139/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT LÀM BÁNH MÌ MANITOBA

140/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CAKE

141/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

BỘT MÌ ĐA DỤNG

142/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CỔ MIRACOLO NGUYÊN CÁM

143/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

Men nở hữu cơ Primeal

144/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Nui xoắn Quinoa 3 màu Primeal

145/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Nui rau củ 2 màu hữu cơ Primeal (ngọc trai)

146/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bánh Quy bơ socola hữu cơ Bisson

147/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bánh quy bơ socola nhân kem vani hữu cơ Bisson

148/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bánh quy nhân socola hữu cơ Bisson

149/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Dịch chiết cam Cook

150/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Dầu Extra Virgin Olive Hữu Cơ Mani

151/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Trái Olive Kalamata hữu cơ Mani (trong dầu Olive)

152/VAF/2021

22/06/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Trái Olive Kalamata hữu cơ Mani (đã tách hạt)

153/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Trái Olive xanh hữu cơ Mani (đã tách hạt)

154/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Ớt Tán Hữu cơ Parliament

155/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Đậu đen hữu cơ Parliament

156/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bim bim bắp việt quất hữu cơ Ecorod

157/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bột bắp hữu cơ Ecorod

158/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Hạt kê hữu cơ Ecorod

159/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Đậu xanh hữu cơ Parliament ( nguyên vỏ)

160/VAF/2021

30/06/2021

 1.  

Táo đỏ hữu cơ Green Nature (Hotan)

161/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Táo đỏ hữu cơ Green Nature (Rouqiang)

162/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Kỉ tử hữu cơ Green Nature

163/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Men nở hữu cơ Biovegan

165/VAF/2021

16/08/2021

 1.  

Sữa Đặc hữu cơ có đường

166/VF/2021

14/10/2021

 1.  

Sữa tươi hữu cơ - không chứa Lactose

167/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Khuôn USA Pan

168/VAF/2021

21/09/2021

 1.  

Đá Nướng USA Pan

169/VAF/2021

21/09/2021

 1.  

Tinh bột năng hữu cơ Ubon

170/VAF/2021

11/10/2021

 1.  

Tinh bột bắp

171/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Hạnh nhân hữu cơ

172/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Hạnh nhân lát hữu cơ

173/VAF/2022

21/09/2021

 1.  

Hạnh nhân rang hữu cơ

174/VAF/2021

14/10/2021

 1.  

Bột hạnh nhân hữu cơ

175/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Hạnh nhân Nuts

176/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Óc chó hữu cơ

177/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Hạt phỉ hữu cơ

178/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Nho khô hữu cơ

179/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Chà là hữu cơ

180/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Đạm thực vật và Greens hữu cơ hươngVani hiệu Orgain

181//VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Đạm thực vật và Greens hữu cơ hương Socola hiệu Orgain

182/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Đạm thực vật hữu cơ hương Vani hiệu Orgain

183/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Đạm thực vật hữu cơ hương Socola hiệu Orgain

184/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Sữa Hạnh nhân Protein hữu cơ không ngọt hiệu Orgain

185/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Sữa Hạnh nhân Protein hữu cơ ngọt nhẹ hiệu Orgain

186/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Hỗn hợp Superfoods hữu cơ táo mật ong hiệu Orgain

187/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Hỗn hợp Superfoods hữu cơ hương cam quýt hiệu Orgain

188/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Giấm táo hữu cơ Bragg

03/VAF/2021

26/5/2021

 1.  

Công ty TNHH Lorenz Foood Việt Nam

Số nhà 3, ngách 2, ngõ 174 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Hộp bánh STARS

01/LORENZFOOD/2021

23/11/2021

 

 

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

 

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Giấm táo hữu cơ Bragg

03/VAF/2021

26/5/2021

1

Men dinh dưỡng Bragg

04/VAF/2021

26/5/2021

2

Bột men làm sữa chua Kefir

09/VAF/2021

15/06/2021

 1.  

Bột men làm sữa chua Probiotic

10/VAF/2021

15/06/2021

 1.  

Bột mì đa dụng hữu cơ

11/VAF/2018

10/12/2018

 1.  

Bột mì nguyên cám hữu cơ

12/VAF/2018

10/12/2018

 1.  

Dầu Extra Virgin Olive Hữu Cơ Bragg

15/VAF/2019

05/01/2019

 1.  

Nước tương dừa hữu cơ Bragg

16/VAF/2019

05/01/2019

 1.  

Bột mì Artisan Bread Bob's Red Mill

17/VAF/2019

09/01/2019

 1.  

Bột mì Spelt Bob's Red Mill

18/VAF/2019

09/01/2019

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Bột làm bánh mì hữu cơ

21/VAF/2019

11/06/2019

 1.  

Tảo bẹ Konbu

22/VAF/2020

06/01/2021

 1.  

Rong biển Wakame

23/VAF/2020

19/12/2020

 1.  

Đậu gà hữu cơ Parliament

27/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Đậu lăng đỏ hữu cơ Parliament

28/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Hỗn hợp đậu hữu cơ Parliament

29/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Đậu đỏ (đậu thận) hữu cơ Parliament

30/VAF/2019

14/06/2021

 1.  

Hạt Methi hữu cơ

32/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột mì nguyên cám hữu cơ

33/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột mì đa dụng hữu cơ

34/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột ngũ cốc hữu cơ

35/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Bột hạt kê hữu cơ

36/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột bắp hữu cơ

37/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Dầu hướng dương hữu cơ

40/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Muối hồng Himalaya

42/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Bột đậu gà hữu cơ

43/VAF/2019

11/07/2019

 1.  

Rong biển lợi khuẩn hữu cơ cho bé

44/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Rong biển ăn liền hữu cơ

45/VAF/2022

14/06/2021

 1.  

Lá rong biển cuộn

46/VAF/2019

28/08/2019

 1.  

Giấm táo mật ong hữu cơ

47/VAF/2019

15/08/2019

 1.  

Hạt vừng (mè) đen hữu cơ

51/VAF/2019

15/08/2019

 1.  

Gelatin Ewald Hữu Cơ

54/VAF/2021

06/06/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Bơ Ghee Hữu Cơ

55/VAF/2020

10/01/2020

 1.  

Bột gạo nếp hữu cơ (xay ướt)

56/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột gạo tẻ Jasmine hữu cơ (xay ướt)

57/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột gạo lứt đen hữu cơ

58/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột mì mềm nguyên cám hữu cơ

59/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột mì mềm không tẩy BRM

60/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột mì nguyên cám BRM

61/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột đa dụng không tẩy BRM

62/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột mì Semolina BRM

63/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột Pancake đa hạt hữu cơ BRM

64/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Bột hạnh nhân lột vỏ BRM

65/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Hạt lanh vàng hữu cơ BRM

66/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Muối nở (baking soda) BRM

67/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Men nở (yeast) BRM

68/VAF/2020

05/05/2020

 1.  

Đậu lăng xanh hữu cơ

69/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ

73/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

BIM BIM BẮP (NGÔ) HỮU CƠ

74/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

ĐẬU GÀ HỮU CƠ

75/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ

76/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT MÌ ĐA DỤNG HỮU CƠ

77/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT MÌ SPELT HỮU CƠ

78/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT LÚA MẠCH ĐEN HỮU CƠ BRM

79/VAF/2020

09/09/2020

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

BỘT LÚA MẠCH HỮU CƠ ECOROD

80/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

HẠT LÚA MẠCH NGỌC TRAI HỮU CƠ

81/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

YẾN MẠCH CÁN VỪA HỮU CƠ

82/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

YẾN MẠCH ĂN LIỀN HỮU CƠ

83/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

BỘT MÌ SEMOLINA NGUYÊN CÁM HỮU CƠ

84/VAF/2020

09/09/2020

 1.  

SỮA TƯƠI NGUYÊN KEM HỮU CƠ

85/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

SỮA TƯƠI ÍT BÉO HỮU CƠ

86/VAF/2020

04/09/2020

 1.  

ĐẬU Xanh tách vỏ hữu cơ

87/VAF/2020

09/09/2020

 1.  

HẠT DIÊM MẠCH TRẮNG HỮU CƠ

88/VAF/2020

01/11/2020

 1.  

BỘT NỞ BOB'S RED MILL

89/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

24 GIA VỊ HỖN HỢP HỮU CƠ

90/VAF/2020

05/10/2020

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

TINH BỘT KHOAI TÂY BRM

91/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

BỘT KIỀU MẠCH HỮU CƠ BRM

92/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

YẾN MẠCH CÁN VỪA HỮU CƠ BRM

93/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

YẾN MẠCH CÁN VỪA HỮU CƠ KHÔNG CHỨA GLUTEN BRM

94/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ SPELT HỮU CƠ BRM

95/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

BỘT BẮP HỮU CƠ BRM

96/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

HẠT BẮP (NGÔ) BRM

97/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

HẠT BÍ HỮU CƠ BRM

98/VAF/2021

01/02/2021

 1.  

HẠT DIÊM MẠCH TRẮNG HỮU CƠ PRIMEAL

99/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

HẠT BẮP (NGÔ) HỮU CƠ PRIMEAL

100/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

YẾN MẠCH ĂN LIỀN HỮU CƠ PRIMEAL

101/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

YẾN MẠCH CÁN DẸT HỮU CƠ

102/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

HỖN HỢP 5 LOẠI NGŨ CỐC CÁN HỮU CƠ PRIMEAL

103/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

Hạt kê hữu cơ Primeal

104/VAF/2021

14/6/2021

 1.  

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ PRIMEAL

105/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ PRIMEAL

106/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU TRẮNG HỮU CƠ PRIMEAL

107/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU HÀ LAN HỮU CƠ PRIMEAL

108/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU GÀ HỮU CƠ PRIMEAL

109/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

ĐẬU NÀNH HỮU CƠ PRIMEAL

110/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

HẠT VỪNG (MÈ) HỮU CƠ PRIMEAL

111/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

HẠT HƯỚNG DƯƠNG HỮU CƠ PRIMEAL

112/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

HẠT CHIA HỮU CƠ PRIMEAL

113/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI MÌ LỨT HỮU CƠ PRIMEAL

114/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI MÌ BÁN LỨT HỮU CƠ PRIMEAL

115/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI MÌ TRẮNG HỮU CƠ PRIMEAL

116/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI MÌ QUINOA CÀ RỐT HỮU CƠ PRIMEAL

117/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

MÌ TRỨNG HỮU CƠ PRIMEAL

118/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI XOẮN ĐẬU XANH HỮU CƠ MVSG

119/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NUI XOẮN ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ MVSG

120/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BẮP (NGÔ) GIÒN DẠNG MẢNH HỮU CƠ KHÔNG CHỨA GLUTEN MVSG

121/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

NGÔ NGỌT HỮU CƠ PRIMEAL

122/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BÁNH GẠO VỊ BẮP (NGÔ) HỮU CƠ LPDF

123/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BÁNH GẠO VỊ DỪA HỮU CƠ LPDF

124/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BÁNH QUY Lưỡi mèo SPELT HỮU CƠ BISSON

125/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

NGŨ CỐC giòn MUESLI 5 LOẠI HỮU CƠ PRIMEAL

126/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

MUỐI NỞ PRIMEAL

127/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

SỐT CÀ CHUA ARRABIATA HỮU CƠ PRIMEAL

128/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

ketchup hữu cơ Primeal

129VAF/2021

01/01/2021

 1.  

SỐT MAYONNAISE HỮU CƠ PRIMEAL

130/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

SIRO CÂY PHONG HỮU CƠ PRIMEAL

131/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

SIRO CÂY THÙA HỮU CƠ PRIMEAL

132/VAF/2021

01/01/2021

 1.  

BỘT MÌ ĐA DỤNG HỮU CƠ

133/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ

134/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT LÀM BÁNH MÌ MANITOBA HỮU CƠ

135/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CỔ EINKORN HỮU CƠ

136/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CỔ CAPPELLI HỮU CƠ

137/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CỔ SPELT HỮU CƠ

138/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ SEMOLA HỮU CƠ

139/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT LÀM BÁNH MÌ MANITOBA

140/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CAKE

141/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

BỘT MÌ ĐA DỤNG

142/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

BỘT MÌ CỔ MIRACOLO NGUYÊN CÁM

143/VAF/2021

02/01/2021

 1.  

Men nở hữu cơ Primeal

144/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Nui xoắn Quinoa 3 màu Primeal

145/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Nui rau củ 2 màu hữu cơ Primeal (ngọc trai)

146/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bánh Quy bơ socola hữu cơ Bisson

147/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bánh quy bơ socola nhân kem vani hữu cơ Bisson

148/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bánh quy nhân socola hữu cơ Bisson

149/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Dịch chiết cam Cook

150/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Dầu Extra Virgin Olive Hữu Cơ Mani

151/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Trái Olive Kalamata hữu cơ Mani (trong dầu Olive)

152/VAF/2021

22/06/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Trái Olive Kalamata hữu cơ Mani (đã tách hạt)

153/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Trái Olive xanh hữu cơ Mani (đã tách hạt)

154/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Ớt Tán Hữu cơ Parliament

155/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Đậu đen hữu cơ Parliament

156/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bim bim bắp việt quất hữu cơ Ecorod

157/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Bột bắp hữu cơ Ecorod

158/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Hạt kê hữu cơ Ecorod

159/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Đậu xanh hữu cơ Parliament ( nguyên vỏ)

160/VAF/2021

30/06/2021

 1.  

Táo đỏ hữu cơ Green Nature (Hotan)

161/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Táo đỏ hữu cơ Green Nature (Rouqiang)

162/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Kỉ tử hữu cơ Green Nature

163/VAF/2021

14/06/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Men nở hữu cơ Biovegan

165/VAF/2021

16/08/2021

 1.  

Sữa Đặc hữu cơ có đường

166/VF/2021

14/10/2021

 1.  

Sữa tươi hữu cơ - không chứa Lactose

167/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Khuôn USA Pan

168/VAF/2021

21/09/2021

 1.  

Đá Nướng USA Pan

169/VAF/2021

21/09/2021

 1.  

Tinh bột năng hữu cơ Ubon

170/VAF/2021

11/10/2021

 1.  

Tinh bột bắp

171/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Hạnh nhân hữu cơ

172/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Hạnh nhân lát hữu cơ

173/VAF/2022

21/09/2021

 1.  

Hạnh nhân rang hữu cơ

174/VAF/2021

14/10/2021

 1.  

Bột hạnh nhân hữu cơ

175/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Hạnh nhân Nuts

176/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Óc chó hữu cơ

177/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Hạt phỉ hữu cơ

178/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Nho khô hữu cơ

179/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Chà là hữu cơ

180/VAF/2021

26/08/2021

 1.  

Đạm thực vật và Greens hữu cơ hươngVani hiệu Orgain

181//VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Đạm thực vật và Greens hữu cơ hương Socola hiệu Orgain

182/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Đạm thực vật hữu cơ hương Vani hiệu Orgain

183/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Đạm thực vật hữu cơ hương Socola hiệu Orgain

184/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Sữa Hạnh nhân Protein hữu cơ không ngọt hiệu Orgain

185/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Sữa Hạnh nhân Protein hữu cơ ngọt nhẹ hiệu Orgain

186/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng

Hỗn hợp Superfoods hữu cơ táo mật ong hiệu Orgain

187/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Hỗn hợp Superfoods hữu cơ hương cam quýt hiệu Orgain

188/VAF/2021

24/11/2021

 1.  

Giấm táo hữu cơ Bragg

03/VAF/2021

26/5/2021

 1.  

Công ty TNHH Lorenz Foood Việt Nam

Số nhà 3, ngách 2, ngõ 174 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Hộp bánh STARS

01/LORENZFOOD/2021

23/11/2021