Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 09/04/2021 10:52

Hội thảo “ Giới thiệu về ePing- Hệ thống cảnh báo về thương mại toàn cầu trực tuyến hỗ trợ các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ( SMEs) theo dõi các thông tin mới nhất về các yêu cầu pháp lý đối với thương mại quốc tế ”tại Hà Nội.

Kính gửi: Doanh nghiệp và các tổ chức

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương và Trung tâm thương mại quốc tế (ITC - International Trade Center), đơn vị của tổ chức Liên Hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh và xuất nhập khẩu hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, Cục XTTM và ITC triển khai Hội thảo Hướng dẫn sử dụng Hệ thống cảnh báo các hàng rào phi thuế quan trong thương mại toàn cầu (ePing).

Hội thảo tổ chức trực tuyến, được chuyên gia quốc tế hướng dẫn cụ thể, công cụ thân thiện, dễ sử dụng và tra cứu cho DN với các thông tin mới nhất liên quan đến hàng rào phi thuế quan, yêu cầu pháp lý trong xuất nhập khẩu liên quan đến Hàng rào kỹ thuật (TBT) và các Biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) của các thành viên WTO. Đặc biệt, hệ thống có cơ chế đối thoại cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp. Người sử dụng ePing có thể dễ dàng cập nhật các thông báo liên quan đến thị trường, sản phẩm cụ thể mà mình quan tâm.

Cục XTTM và ITC thông tin chi tiết về hội thảo như sau:

- Thời gian: Ngày 16 tháng 04 năm 2021 từ 14:00 – 16:00.

- Hình thức: Trực tuyến (online) qua nền tảng Zoom

- Chuyên gia: Đội ngũ chuyên gia quốc tế của WTO và ITC

- Phiên dịch: Có - Link đăng ký (bắt buộc): http://event.vietrade.gov.vn/eping1

- Phiếu đăng ký: Trong file đính kèm.

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm INTEC - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; Email: intec@vietrade.gov.vn

Người liên hệ: Anh Trần Bình Minh; ĐT: 0397093068. Email: binhminh3697@gmail.com.