Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 09/06/2021 09:13

Hội nghị giao thương trực tuyến khai thác tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam- Tunisia 2021

GIẤY MỜI

Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia, Cục Xúc tiến Xuất khẩu Tunisia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Tunisia tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến khai thác tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam- Tunisia 2021.

Thời gian dự kiến: ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm, hình thức: Trực tuyến.

Ngành hàng: Chuyên ngành hàng tiêu dùng các loại.

Nội dung Hội thảo: (Chương trình Hội nghị chi tiết đính kèm)

Sở Công Thương trân trọng kính mời các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng quan tâm đăng ký tham dự tại liên kết sau: http://event.vietrade.gov.vn/b2bvietnamtunisia và mẫu đăng ký tham dự (đính kèm).

Các đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 18/6/2021.

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ:

  • Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương

Đ/c Nguyễn Đông Duy: Số điện thoại di động 0915.542.387, Điện thoại: 028.38297282(máy lẻ 123) Email: duynd@vietrade.gov.vn; duyvietrade@gmail.com.

  • Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia

Đ/c Hoàng Đức Nhuận: Di Động /Viber/ whatsapp: + 213559502658 Email: dz@moit.gov.vn.

  • Sở Công Thương Hải Phòng

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, chuyên viên: Lê Va Xi; Email:sct.qldthtqt@gmail.com. Điện thoại di động: 0855.286.688, Điện thoại: 02253.951056./.

Các tin cũ hơn