Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Hội thảo giao thương trực tuyến “Kết nối thương mại Việt Nam - Nam Phi” .

Thời gian 24/11/2021 08:00
Bộ Công Thương (Vụ thị trường châu Á - châu Phi) phối hợp với Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội tổ chức Hội thảo giao thương trực tuyến “Kết nối thương mại Việt Nam - Nam Phi” .