Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 14/09/2021 16:36

Về việc thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định CPTPP của Pê-ru

Theo thông báo LGL/CPTPPD/2021-13 ngày 22/7/2021 của Niu Di-lân cơ quan lưu chiểu Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Cộng hòa Pê-ru đã chính thức hoàn tất các thủ tục trong nước phê chuẩn Hiệp định CPTPP và thực hiện thủ tục thông báo cho Niu Di-lân vào ngày 21/7/2021. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 (Hiệu lực) của Hiệp định CPTPP, Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực với Cộng hòa Pê-ru vào ngày 19 tháng 9 năm 2021. Điều này có nghĩa là, kể từ ngày 19/9/2021, hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt nam và Pê-ru sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết của hai nước tại Hiệp định CPTPP khi đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định này.

Sở Công Thương gửi kèm công văn số 2050/SCT-QLĐT&HTQT ngày 14/9/2021 thông báo về hiệu lực thực thi Hiệp định CPTPP của Pê-ru.

Các tin cũ hơn