Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 18/11/2021 10:36

Tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng

 

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Hải Phòng, giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng năng lực của doanh nghiệp trên các phương diện tài chính, công nghệ, nhân lực và quản lý. Ngày 22/11/2021 Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triểncông nghiệp phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng.

Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày. Trong buổi học trên lớp, học viên sẽ được các cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt 5 chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng quan nhất về các khái niệm, nguyên tắc cơ bản của về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp và một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại Hải Phòng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hậu Covid -19…

Dự kiến lớp học sẽ đón khoảng 100 học viên là đại diện các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, HTX, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được thành lập theo quy định của pháp luật. và đại diện các lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết về khoá tập huấn các doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Địa chỉ: số 104 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.656420

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Hà (0793.287486)

Email: nguyetha0208@gmail.com

Các tin cũ hơn