Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/06/2021 18:00

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Chiều 30/6, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay Sở đã hoàn thành 120/151 nhiệm vụ được UBND thành phố giao; 31 nhiệm vụ đang thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp, thương mại được tăng cường. Trong đó đáng chú ý là tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; bảo đảm hàng hóa thiết yếu góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai các hiệp định thương mại tự do; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công thương… Thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố, Sở Công Thương đang xây dựng đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp; chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng đến năm 2025; chương trình khuyến công Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; phát triển các cụm công nghiệp; đề án phát triển xuất khẩu; phát triển thương mại điện tử… Sở Công Thương đề nghị UBND thành phố sớm ban hành, phê duyệt các chương trình, đề án liên quan tới phát triển công nghiệp, thương mại đã trình…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đánh giá cao nỗ lực của Sở Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ đạo Sở rà soát các đề án phát triển công nghiệp, thương mại đã xây dựng, bổ sung, cập nhật các vấn đề mới từ Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố để hoàn chỉnh, bảo đảm tính khả thi cao. Phó chủ tịch Nguyễn Đức Thọ đặc biệt lưu ý Sở Công Thương chú trọng tham mưu, đề xuất các chương trình, nội dung cụ thể về phát triển các cụm công nghiệp; phát triển logistics… trên địa bàn Hải Phòng; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về thương mại, công nghiệp; phối hợp với Công ty Điện lực và các đơn vị hoạt động điện lực khác bảo đảm cung ứng điện ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội thành phố… Phó chủ tịch Nguyễn Đức Thọ cũng mong muốn lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Sở Công Thương đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ trao cờ thi đua của Bộ Công Thương tặng tập thể CBCC Sở Công Thương./.