Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 05/10/2021 14:00

Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 9 và 9 tháng của năm 2021

Sáng 5/10 Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 9 và 9 tháng của năm 2021 đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố làm việc

tại Sở Công Thương.

 

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch covid 19, nhưng 9 tháng vừa qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 19,68%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 112 nghìn tỷ đồng tăng 7,49%, hoạt động xuất khẩu 9 tháng qua trở thành điểm sáng, ước đạt hơn 18,5 tỷ đô la mỹ tăng 25,52% so với cùng kỳ và đạt 82,92% kế hoạch năm.

 

Sở Công thương đã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công thương, Thành ủy, HĐND và Ủy ban Nhân dân thành phố giao về phát triển công nghiệp và thương mại; bảo đảm cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế; hướng dẫn, kiểm tra phòng chống dịch đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trong phòng chống dịch bệnh; tham mưu việc xây dựng và phát triển các CCN; theo dõi quản lý việc đầu tư phát triển lưới điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho các hoạt động KT-XH; chỉ đạo triển khai các hoạt động bình ổn thị trường, XTTM, khuyến công; thực hiện kiểm tra thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Công Thương…

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận các chỉ tiêu kinh tế của ngành công thương đều tăng trưởng khá cao, cơ bản đã hoàn thành kế hoạch được giao, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Sở Công thương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời cung cấp lương thực thực phẩm cho nhân dân trong các khu cách ly phòng chống dịch bệnh covid 19, ổn định thị trường giá cả. Đồng chí lưu ý Sở Công thương chú trọng tham mưu đề xuất cho Thành ủy, HĐND, UBND TP các chương trình nội dung cụ thể về phát triển sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và phát triển Logistic vận tải cảng, tiếp tục rà soát lưu thông hàng hóa ra vào địa bàn thành phố để tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển hàng hóa nội địa tránh tồn động hàng hóa. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về thương mại, công nghiệp, đầu tư hạ tầng ngành điện đồng bộ, hiện đại cho các khu công nghiệp để sẵn sàng đón các nhà đầu tư nước ngoài vào Hải Phòng. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy và xây dựng Đề án tự chủ tài chính của TTKC & TVPTCN thuộc Sở…

Các tin cũ hơn