Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 08/06/2021 16:15

Hội thảo trực tuyến: “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến”.

Triển khai Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định 163/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương phối hợp với Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 - Một sáng kiến của Google tổ chức Hội thảo trực tuyến: “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến”.

Thời gian: 15h00 ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm, hình thức: Trực tuyến.

Nội dung Hội thảo: (Chương trình Hội nghị chi tiết đính kèm)

Sở Công Thương trân trọng kính mời các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng quan tâm đăng ký tham dự tại liên kết sau: https://bit.ly/MOITtangsale Link tham gia hội thảo sẽ được gửi qua email cho người đăng ký. Kênh chính thức của chương trình trên Youtube.com: https: //www.youtube. com/c/VnDigital.

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ:

  • Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương

Đ/c Phạm Ngọc Vinh: Số điện thoại di động 0986.080311, Email: vinhpn@ecomviet.vn.

  • Sở Công Thương Hải Phòng

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, chuyên viên: Lê Va Xi; Email: sct.qldthtqt@gmail.com. Điện thoại di động: 0855.286.688, Điện thoại 02253.951056./.

Các tin cũ hơn