Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 02/08/2022 11:00

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tháng hành động năm 2022

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022” diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Mục tiêu của tháng hành động nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện có trách nhiệm về an toàn thực phẩm nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quản quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Ngày 07/4/2022 Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Thành phố ra Kế hoạch số 28/KH-BCĐ về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)” năm 2022. Ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố raQuyết định số 1259/QĐ-UBND về việc kiểm tra liên ngành ATTP đợt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2022 tại 04 quận (huyện): Hồng Bàng, An Dương, Thủy Nguyên, Tiên Lãng từ ngày 09/5/2022 đến ngày 12/5/2022.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai đầy đủ các hoạt động của “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 theo đúng Kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau: 04/04 BCĐ ATTP của quận, huyện được kiểm tra đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong tháng hành động vì ATTP; 03/04 BCĐ ATTP của quận, huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP năm 2022”; 04/04 BCĐ ATTP của quận, huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tại địa phương; Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh huyện, xã, treo các áp phích, băng zôn, khẩu hiệu theo chủ đề của tháng hành động vì ATTP năm 2022... Tuy nhiên công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về ATTP của cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, công tác quản lý ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ lĩnh vực Công thương còn gặp nhiều khó khăn.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 02 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại huyện An Dương, Thủy Nguyên; 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hồng Bàng. Nhìn chung các cơ sở kinh doanh thực phẩm cơ bản chấp hành các điều kiện về đảm bảo ATTP theo quy định, còn 01/03 cơ sở chưa xuất trình được đầy đủ giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Đoàn đã nhắc nhở 01 cơ sở trên nghiêm túc thực hiện việc tổ chức khám sức khỏe cho chủ cơ sở và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm.

Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới các cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc bảo đảm ATTP; Triển khai các hoạt động thiết thực tại cơ sở hưởng ứng "Tháng hành động vì ATTP" năm 2022. Tích cực tuyên truyền các biện pháp bảo đảm ATTP kết hợp với phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra cũng nghiêm khắc yêu cầu các cơ sở tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở vật chất, vệ sinh cá nhân, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất – kinh doanh thực phẩm, điều kiện bảo quản thực phẩm. Đoàn nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chú trọng việc quản lý chặt chẽ hồ sơ chứng từ liên quan đến nơi cung cấp nguyên liệu đầu vào kịp thời phát hiện các loại nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến đã biến chất, hết hạn sử dụng. Nước dùng trong sản xuất phải là nguồn nước sạch để sản xuất và phù hợp với quy định về chất lượng nước ăn uống./.

Các tin cũ hơn